Το ταξίδι του υποψηφίου

Γίνετε μέλος της RB!

Κινούμαστε ταχύτατα, αυτή είναι η φύση της δουλειά μας και αυτό περιλαμβάνει τη διαδικασία πρόσληψης που ακολουθούμε. Θέλουμε να γνωρίζετε τι συμπεριλαμβάνει η διαδικασία αυτή και πώς θα γίνετε μέλη της ομάδας της RB.

Γίνετε μέλος της RB!

Κινούμαστε ταχύτατα, αυτή είναι η φύση της δουλειά μας και αυτό περιλαμβάνει τη διαδικασία πρόσληψης που ακολουθούμε. Θέλουμε να γνωρίζετε τι συμπεριλαμβάνει η διαδικασία αυτή και πώς θα γίνετε μέλη της ομάδας της RB.

Παρακάτω εμφανίζεται ένας αναζητήσιμος χάρτης που δεν μπορεί να εμφανιστεί μέσω του αναγνώστη οθόνης

Χρησιμοποιήστε αυτό τον σύνδεσμο για να εμφανίσετε την σελίδα Αναζήτηση Εργασίας και αναζητήστε τις διαθέσιμες εργασίες με έναν πιο προσβάσιμο τρόπο

Παρακάτω εμφανίζεται ένας αναζητήσιμος χάρτης που δεν μπορεί να εμφανιστεί μέσω του αναγνώστη οθόνης

Χρησιμοποιήστε αυτό τον σύνδεσμο για να εμφανίσετε την σελίδα Αναζήτηση Εργασίας και αναζητήστε τις διαθέσιμες εργασίες με έναν πιο προσβάσιμο τρόπο