Απόφοιτοι και Ασκούμενοι

Δίνουμε στους αποφοίτους μας την ευκαιρία για εξέλιξη.

Δίνουμε στους αποφοίτους μας τον χώρο να λάμψουν και τη στήριξη που χρειάζονται για να διαμορφώσουν την καριέρα τους.

Ελευθερία. Είναι μια λέξη που θα ακούτε συχνά στην RB. Ως απόφοιτος, θα σας δοθεί η ελευθερία να εξερευνήσετε ιδέες και να διερευνήσετε το επιχειρηματικό σας πνεύμα από την πρώτη ημέρα. Ελευθερία να αφήσετε το σημάδι σας και να επιτύχετε.
Καλύτερα. Άλλη μια λέξη που χρησιμοποιείται συχνά εδώ. Αναζητούμε αποφοίτους που τους παρακινούμε να γίνονται καλύτεροι – κάθε μέρα. Δημιουργούμε καινοτόμες λύσεις για πιο υγιείς ζωές και πιο ευτυχισμένα σπίτια. Συνεργαζόμαστε με συναδέλφους για να βρεθεί ο βέλτιστος τρόπος να γίνονται τα πράγματα.

Δίνουμε στους αποφοίτους μας την ευκαιρία για εξέλιξη.

Δίνουμε στους αποφοίτους μας τον χώρο να λάμψουν και τη στήριξη που χρειάζονται για να διαμορφώσουν την καριέρα τους.

Ελευθερία. Είναι μια λέξη που θα ακούτε συχνά στην RB. Ως απόφοιτος, θα σας δοθεί η ελευθερία να εξερευνήσετε ιδέες και να διερευνήσετε το επιχειρηματικό σας πνεύμα από την πρώτη ημέρα. Ελευθερία να αφήσετε το σημάδι σας και να επιτύχετε.
Καλύτερα. Άλλη μια λέξη που χρησιμοποιείται συχνά εδώ. Αναζητούμε αποφοίτους που τους παρακινούμε να γίνονται καλύτεροι – κάθε μέρα. Δημιουργούμε καινοτόμες λύσεις για πιο υγιείς ζωές και πιο ευτυχισμένα σπίτια. Συνεργαζόμαστε με συναδέλφους για να βρεθεί ο βέλτιστος τρόπος να γίνονται τα πράγματα.Εμπνευσμένο πρόγραμμα για τους ασκούμενους!

Προσφέρουμε στους ασκούμενούς μας εργασίες κατανοητές που αποτελούν όμως πρόκληση για αυτούς και τους ενδυναμώνουν.

Αναζητούμε ασκούμενους με ενέργεια και ενθουσιασμό. Λαμπρά μυαλά. Κινητήριος δύναμή σας θα είναι ο εαυτός σας και η θέλησή σας να μάθετε. Οι ιδέες σας, η ενέργεια και ο ενθουσιασμός σας θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός πιο λαμπρού μέλλοντος όχι μόνο για εσάς, αλλά και για τους πελάτες και τους καταναλωτές μας.
Οι ασκούμενοί μας εργάζονται πάνω σε προγράμματα που θα σας ενθουσιάσουν και θα αποτελέσουν πρόκληση για εσάς. Κανείς δεν έχει όλες τις λύσεις και κάποιες από τις καλύτερες δουλειές μας έχουν προέλθει από τη συνεργασία ατόμων. Δίνουμε πραγματική αξία στις απόψεις σας, επομένως θα τις ενθαρρύνουμε και θα τις ακούσουμε με κάθε τρόπο.
Αναζητούμε ασκούμενους με θάρρος, επομένως δεν πρέπει να φοβάστε να λέτε αυτό που πιστεύετε. Θα θέλετε να κάνετε το σωστό – ακόμα κι αν αυτό είναι δύσκολο. Στην RB, είμαστε όλοι ενωμένοι σε μια αποστολή, έχουμε ως προτεραιότητα τους καταναλωτές, επομένως δεσμευόμαστε να αντιμετωπίζουμε τους άλλους ως ίσους.

Εμπνευσμένο πρόγραμμα για τους ασκούμενους!

Προσφέρουμε στους ασκούμενούς μας εργασίες κατανοητές που αποτελούν όμως πρόκληση για αυτούς και τους ενδυναμώνουν.

Αναζητούμε ασκούμενους με ενέργεια και ενθουσιασμό. Λαμπρά μυαλά. Κινητήριος δύναμή σας θα είναι ο εαυτός σας και η θέλησή σας να μάθετε. Οι ιδέες σας, η ενέργεια και ο ενθουσιασμός σας θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός πιο λαμπρού μέλλοντος όχι μόνο για εσάς, αλλά και για τους πελάτες και τους καταναλωτές μας.
Οι ασκούμενοί μας εργάζονται πάνω σε προγράμματα που θα σας ενθουσιάσουν και θα αποτελέσουν πρόκληση για εσάς. Κανείς δεν έχει όλες τις λύσεις και κάποιες από τις καλύτερες δουλειές μας έχουν προέλθει από τη συνεργασία ατόμων. Δίνουμε πραγματική αξία στις απόψεις σας, επομένως θα τις ενθαρρύνουμε και θα τις ακούσουμε με κάθε τρόπο.
Αναζητούμε ασκούμενους με θάρρος, επομένως δεν πρέπει να φοβάστε να λέτε αυτό που πιστεύετε. Θα θέλετε να κάνετε το σωστό – ακόμα κι αν αυτό είναι δύσκολο. Στην RB, είμαστε όλοι ενωμένοι σε μια αποστολή, έχουμε ως προτεραιότητα τους καταναλωτές, επομένως δεσμευόμαστε να αντιμετωπίζουμε τους άλλους ως ίσους.