Vì sao là RB?

Thương hiệu mạnh mẽ, doanh nghiệp tuyệt vời, lợi ích to lớn

Tại RB, chúng ta trao phần thưởng vô song để công nhận sự vượt trội

Làm việc trong một doanh nghiệp tuyệt vời mang lại năng lượng và sự tự do. Quy mô toàn cầu, vị thế và chiều sâu của chúng tôi mở ra những cơ hội thú vị và độc đáo giúp tiếp cận cuộc sống hàng ngày của hàng triệu người, trong khi các giá trị của chúng tôi tạo ra một cảm giác chung về sự thân quen  và sự tự hào trong những gì chúng tôi làm - dù chúng tôi có mặt ở đâu.

Các thương hiệu lớn của chúng tôi cung cấp các nền tảng tuyệt vời giúp phát triển các ý tưởng và sự đổi mới có sức mạnh thay đổi cuộc sống. Bạn được trao sự tự do để thành công và môi trường làm việc khơi dậy sự sáng tạo. Chúng tôi không bị ràng buộc bởi sự quan liêu không cần thiết, mà còn được cung cấp không gian để tạo ra những ý tưởng mới sẽ thực sự đột phá thị trường. Chúng tôi cũng muốn có niềm vui!

Khi làm việc cho RB, bạn sẽ được tận hưởng tất cả các lợi ích liên quan đến việc kinh doanh toàn cầu - chẳng hạn như cơ hội phát triển nghề nghiệp đa dạng và phần thưởng vô song - nhưng chúng tôi không lơ là những thị trường địa phương đang hoạt động. Nhiều lợi ích của chúng tôi mang tính đặc thù thị trường và chúng tôi khuyến khích tất cả mọi người đóng góp lại cho cộng đồng. 

Tại RB, chúng ta trao phần thưởng vô song để công nhận sự vượt trội

Tại RB, chúng ta trao phần thưởng vô song để công nhận sự vượt trội

Làm việc trong một doanh nghiệp tuyệt vời mang lại năng lượng và sự tự do. Quy mô toàn cầu, vị thế và chiều sâu của chúng tôi mở ra những cơ hội thú vị và độc đáo giúp tiếp cận cuộc sống hàng ngày của hàng triệu người, trong khi các giá trị của chúng tôi tạo ra một cảm giác chung về sự thân quen  và sự tự hào trong những gì chúng tôi làm - dù chúng tôi có mặt ở đâu.

Các thương hiệu lớn của chúng tôi cung cấp các nền tảng tuyệt vời giúp phát triển các ý tưởng và sự đổi mới có sức mạnh thay đổi cuộc sống. Bạn được trao sự tự do để thành công và môi trường làm việc khơi dậy sự sáng tạo. Chúng tôi không bị ràng buộc bởi sự quan liêu không cần thiết, mà còn được cung cấp không gian để tạo ra những ý tưởng mới sẽ thực sự đột phá thị trường. Chúng tôi cũng muốn có niềm vui!

Khi làm việc cho RB, bạn sẽ được tận hưởng tất cả các lợi ích liên quan đến việc kinh doanh toàn cầu - chẳng hạn như cơ hội phát triển nghề nghiệp đa dạng và phần thưởng vô song - nhưng chúng tôi không lơ là những thị trường địa phương đang hoạt động. Nhiều lợi ích của chúng tôi mang tính đặc thù thị trường và chúng tôi khuyến khích tất cả mọi người đóng góp lại cho cộng đồng. 

 • Cùng chúng tôi Sống có mục đích

  Tại RB, chúng tôi tin rằng tương lai của các đồng nghiệp, cộng đồng, khách hàng và cả chính chúng tôi có thể tốt đẹp hơn hiện tại. Hãy dành thời gian cho chương trình tình nguyện của chúng tôi, bạn sẽ có cơ hội sống cùng mục tiêu của chúng tôi - giúp mang lại cuộc sống khỏe mạnh hơn và những ngôi nhà hạnh phúc hơn.

 • Tự do để Thành công

  Tại RB, bạn có những cơ hội lớn vì chúng tôi có những tham vọng lớn. Dù vai trò của bạn là gì, bạn đều có thể tạo ra sự khác biệt và biến ý tưởng của mình thành những giải pháp kinh doanh. Điều này có nghĩa là bạn sẽ có tự tin để chủ động, can đảm để chiến thắng những ý tưởng mới và sự linh hoạt để tìm ra các giải pháp - luôn thúc đẩy để trở nên tốt hơn.

 • Các cơ hội toàn cầu

  Chúng tôi là một doanh nghiệp toàn cầu và điều này mang đến cơ hội toàn cầu. Từ Amsterdam đến Sydney, triển vọng nghề nghiệp của chúng tôi là vô hạn. Bởi vì doanh nghiệp của chúng tôi rất năng động, bạn có thể có cơ hội để tạo dấu ấn của mình trên toàn thế giới.

 • Sống với Mục đích của chúng tôi

  Tại RB, chúng tôi tin rằng tương lai có thể tốt hơn hiện tại dành cho các đồng nghiệp, cộng đồng, khách hàng và chính chúng tôi. Hãy dành thời gian cho chương trình tình nguyện của chúng tôi, bạn sẽ có cơ hội sống với mục đích của chúng tôi - giúp mang lại cuộc sống khỏe mạnh hơn và những ngôi nhà hạnh phúc hơn.

 • Cùng chúng tôi Sống có mục đích

  Tại RB, chúng tôi tin rằng tương lai của các đồng nghiệp, cộng đồng, khách hàng và cả chính chúng tôi có thể tốt đẹp hơn hiện tại. Hãy dành thời gian cho chương trình tình nguyện của chúng tôi, bạn sẽ có cơ hội sống cùng mục tiêu của chúng tôi - giúp mang lại cuộc sống khỏe mạnh hơn và những ngôi nhà hạnh phúc hơn.

 • Tự do để Thành công

  Tại RB, bạn có những cơ hội lớn vì chúng tôi có những tham vọng lớn. Dù vai trò của bạn là gì, bạn đều có thể tạo ra sự khác biệt và biến ý tưởng của mình thành những giải pháp kinh doanh. Điều này có nghĩa là bạn sẽ có tự tin để chủ động, can đảm để chiến thắng những ý tưởng mới và sự linh hoạt để tìm ra các giải pháp - luôn thúc đẩy để trở nên tốt hơn.

 • Các cơ hội toàn cầu

  Chúng tôi là một doanh nghiệp toàn cầu và điều này mang đến cơ hội toàn cầu. Từ Amsterdam đến Sydney, triển vọng nghề nghiệp của chúng tôi là vô hạn. Bởi vì doanh nghiệp của chúng tôi rất năng động, bạn có thể có cơ hội để tạo dấu ấn của mình trên toàn thế giới.

 • Sống với Mục đích của chúng tôi

  Tại RB, chúng tôi tin rằng tương lai có thể tốt hơn hiện tại dành cho các đồng nghiệp, cộng đồng, khách hàng và chính chúng tôi. Hãy dành thời gian cho chương trình tình nguyện của chúng tôi, bạn sẽ có cơ hội sống với mục đích của chúng tôi - giúp mang lại cuộc sống khỏe mạnh hơn và những ngôi nhà hạnh phúc hơn.

 • Hãy là một phần của Cuộc đàm thoại

  Tại RB, chúng tôi biết rằng chúng tôi không có tất cả các giải pháp, vì vậy chúng tôi kết nối với những người khác để tìm ra chúng. Bạn có cơ hội tham gia các cuộc đàm luận thích hợp, tham gia các diễn đàn toàn cầu hoặc các sự kiện trong ngành. Hàng năm tại One Young World, các đồng nghiệp của chúng tôi tạo ra các kết nối nhằm thúc đẩy các sáng kiến với mục tiêu giải quyết các vấn đề xã hội.

 • Tự do để Thành công

  Tại RB, bạn có những cơ hội lớn vì chúng tôi có những tham vọng lớn. Dù vai trò của bạn là gì, bạn đều có thể tạo ra sự khác biệt và biến ý tưởng của mình thành những giải pháp kinh doanh. Điều này có nghĩa là bạn sẽ có tự tin để chủ động, can đảm để chiến thắng những ý tưởng mới và sự linh hoạt để tìm ra các giải pháp - luôn thúc đẩy để trở nên tốt hơn.

 • Các cơ hội toàn cầu

  Chúng tôi là một doanh nghiệp toàn cầu và điều này mang đến cơ hội toàn cầu. Từ Amsterdam đến Sydney, triển vọng nghề nghiệp của chúng tôi là vô hạn. Bởi vì doanh nghiệp của chúng tôi rất năng động, bạn có thể có cơ hội để tạo dấu ấn của mình trên toàn thế giới.

 • Cùng chúng tôi Sống có mục đích

  Tại RB, chúng tôi tin rằng tương lai của các đồng nghiệp, cộng đồng, khách hàng và cả chính chúng tôi có thể tốt đẹp hơn hiện tại. Hãy dành thời gian cho chương trình tình nguyện của chúng tôi, bạn sẽ có cơ hội sống cùng mục tiêu của chúng tôi - giúp mang lại cuộc sống khỏe mạnh hơn và những ngôi nhà hạnh phúc hơn.Giải thưởng & Sự công nhận

Sự xuất sắc từ bên trong, sự công nhận từ bên ngoài

Chúng tôi thực sự giỏi trong công việc của mình - nhưng nếu chỉ bằng lời nói thì chưa đủ - những giải thưởng của chúng tôi tự minh chứng điều đó...

Tại RB, chúng tôi không so sánh mình với những người khác. Chúng tôi thúc đẩy bản thân để trở nên tốt hơn ngày hôm qua. Chính sự quyết tâm này và sự tập trung vào việc tự cải thiện giúp tất cả chúng tôi phát triển và cung cấp các sản phẩm thú vị, mới mẻ, đột phá thị trường.

Chúng tôi thích làm việc theo cách này -  cách thức khiến chúng tôi vượt trội. Những người khác cũng thích nó. Chúng tôi thường được công nhận cho công việc tuyệt vời mà chúng tôi thực hiện. Cho dù đó là tiếp thị, đổi mới, sự bền vững hay phương thức điều hành doanh nghiệp, chính con người của chúng ta sẽ giúp chúng ta tỏa sáng.

Giải thưởng & Sự công nhận

Sự xuất sắc từ bên trong, sự công nhận từ bên ngoài

Chúng tôi thực sự giỏi trong công việc của mình - nhưng nếu chỉ bằng lời nói thì chưa đủ - những giải thưởng của chúng tôi tự minh chứng điều đó...

Tại RB, chúng tôi không so sánh mình với những người khác. Chúng tôi thúc đẩy bản thân để trở nên tốt hơn ngày hôm qua. Chính sự quyết tâm này và sự tập trung vào việc tự cải thiện giúp tất cả chúng tôi phát triển và cung cấp các sản phẩm thú vị, mới mẻ, đột phá thị trường.

Chúng tôi thích làm việc theo cách này -  cách thức khiến chúng tôi vượt trội. Những người khác cũng thích nó. Chúng tôi thường được công nhận cho công việc tuyệt vời mà chúng tôi thực hiện. Cho dù đó là tiếp thị, đổi mới, sự bền vững hay phương thức điều hành doanh nghiệp, chính con người của chúng ta sẽ giúp chúng ta tỏa sáng.