R&D

我们的研发团队——创新解决方案背后的天才们,使我们客户的生活和家庭更健康和快乐。他们是在客户驱动下进行探索的先驱者。他们在分布于世界的六个科学中心工作和交流,激发和推动创新变革的想法。他们为团队合作和创新设定了标准。

我们的研发团队——创新解决方案背后的天才们,使我们客户的生活和家庭更健康和快乐。他们是在客户驱动下进行探索的先驱者。他们在分布于世界的六个科学中心工作和交流,激发和推动创新变革的想法。他们为团队合作和创新设定了标准。

 
正在加载...
搜索结果: "". 第 1 页,共 1 页,结果 1 到 7
职务 地点 Job Function 日期 Sort descending
重置
项目工程师
项目工程师 Dongguan, Guangdong, CN 2020-8-7 Manufacturing
Dongguan, Guangdong, CN Manufacturing 2020-8-7
高级项目工程师
高级项目工程师 Dongguan, Guangdong, CN 2020-8-7 Research & Development
Dongguan, Guangdong, CN Research & Development 2020-8-7
SCSE Associate
SCSE Associate Shanghai, Shanghai, CN 2020-8-7 Research & Development
Shanghai, Shanghai, CN Research & Development 2020-8-7
研发经理
研发经理 Dongguan, Guangdong, CN 2020-7-27 Research & Development
Dongguan, Guangdong, CN Research & Development 2020-7-27
研发专员
研发专员 Dongguan, Guangdong, CN 2020-7-27 Research & Development
Dongguan, Guangdong, CN Research & Development 2020-7-27
研发助理
研发助理 Dongguan, Guangdong, CN 2020-7-27 Research & Development
Dongguan, Guangdong, CN Research & Development 2020-7-27
研发助理
研发助理 Dongguan, Guangdong, CN 2020-7-27 Research & Development
Dongguan, Guangdong, CN Research & Development 2020-7-27