Sales

为了实现让产品上架并销售到客户手中这个使命,我们的销售团队付出了不懈的努力。他们对我们的顾客了如指掌。他们与世界各地的贸易和合作伙伴密切合作,推动业务增长,使我们的客户和我们受益。

为了实现让产品上架并销售到客户手中这个使命,我们的销售团队付出了不懈的努力。他们对我们的顾客了如指掌。他们与世界各地的贸易和合作伙伴密切合作,推动业务增长,使我们的客户和我们受益。

 
正在加载...
搜索结果: "". 第 1 页,共 1 页,结果 1 到 6
职务 地点 Job Function 日期 Sort descending
重置
营业代表
营业代表 Guangzhou, Guangdong, CN, N/A 2021-7-24 Sales
Guangzhou, Guangdong, CN, N/A Sales 2021-7-24
营业代表
营业代表 Shenzhen, Guangdong, CN, N/A 2021-7-24 Sales
Shenzhen, Guangdong, CN, N/A Sales 2021-7-24
营业代表
营业代表 Chongqing, Chongqing, CN, N/A 2021-7-24 Sales
Chongqing, Chongqing, CN, N/A Sales 2021-7-24
营业代表
营业代表 Wuhan, Hubei, CN, N/A 2021-7-24 Sales
Wuhan, Hubei, CN, N/A Sales 2021-7-24
营业代表
营业代表 Xi'an, Shaanxi, CN, N/A 2021-7-24 Sales
Xi'an, Shaanxi, CN, N/A Sales 2021-7-24
营业代表
营业代表 Chengdu, Sichuan, CN, N/A 2021-7-24 Sales
Chengdu, Sichuan, CN, N/A Sales 2021-7-24